Blogs | Life Projects

Blogs

De grote omslag: onze visie

Dirk vertelt: Morgen, 21 december 2012 wordt volgens velen die voortgaan op de Mayavoorspellingen, beschouwd als de dag waarop de wereld zal vergaan.

De Maya’s waren een volk met een diepe spirituele kern, gekoppeld aan een even diepe verbinding met de aarde. De Mayavoorspelling heeft zeker een diepe symbolische betekenis, maar gaat volgens mij niet over precies 21 december. De Maya kalender gaat immers over een periode van 26.000 jaar, die inderdaad nu afloopt.

Ik wil niet dieper ingaan op de Mayavoorspellingen. Deze blog gaat over: Ervaar jij deze veranderingsgolf en indien ja hoe ervaar je dit?

Lente, licht, leven! Met een beetje heimwee naar de winter…

Mieke van Zon Blog

De zon laat de natuur ontwaken. En ook wij komen weer uit ons hol, de uitbundige stralen binnenslurpend na de donkere tijd van de winter. Ik koester die warmte weer en geniet van vogelconcerten en bloemen die hun kopje boven aarde steken. En toch is het dit jaar anders. Niet zo blij als ik altijd was dat die donkere winter eindelijk voorbij is. Voor het eerst ga ik de lente in met een beetje heimwee naar de winter.

De nieuwe twee jaar opleiding Alchemie van Coaching

Alchemie van Coaching

Op 13 februari 2012 start het eerste jaar van de opleiding Alchemie van Coaching met de eerste van drie tweedaagse workshops Alchemie van Coaching in de Heerlijckyt van Elsmeren in Geetbets, België.(de data van deze intensieve training zijn: 13-14februari, 19-20 april en 25-26 juni.)

Na de zomer wordt er nog twee keer een tweedaagse workshop Alchemie van Coaching gegeven, waarin verdieping van het geleerde plaatsvindt. Onder andere het leren toepassen van bewegen en bodywork als integraal onderdeel van coaching en het coachgesprek.

De 10 dagen samen vormen het eerste jaar van de opleiding tot coach in de Alchemie van Coaching.

Waar Leiderschap als Medicijn deel 2

Waar Leiderschap als Medicijn

Een populair denkbeeld is, dat het er in de wereld niet goed aan toe gaat omdat de verkeerde mensen aan de macht zijn.Dat is vaak zo, maar je kunt het ook anders bekijken. Misschien zijn er wel ware leiders, maar is er geen milieu waar die ware leiders tot hun recht komen. Zelf geloven we (en hebben we in onze advies- en managementpraktijk ook regelmatig ervaren) dat de kwaliteit van het huidige leiderschap een uiting is van beperkingen in het bewustzijn van ieder individu in de organisatie (van de Raad van Commissarissen tot de medewerkers op de werkvloer).

Waar Leiderschap als medicijn deel 1

Waar Leiderschap als medicijn deel 1

In het begin van de 21ste eeuw is alom de roep om
authentiek en krachtig leiderschap te horen. De roep om veiligheid en
stabiliteit is groot, mensen vragen om leiders in maatschappij en organisatie
die zich verantwoord en betrokken gedragen. Zelfverrijking
die losstaat van de werkelijke betekenis en prestaties lijkt niet meer
te worden getolereerd. Men is de uitwassen van zelfzuchtig leiderschap
beu. De opvolging van George Bush door Barrack Obama joeg
een golf van hoop door de Verenigde Staten en de rest van de wereld.
Polls gaven aan dat eind 2009 de nieuwe Amerikaanse president zelfs

Ego en persoonlijkheid

Ego en persoonlijkheid

Naast de ziel heeft ieder van ons een unieke emotionele en mentale identiteit die bestaat uit twee in het brein versmolten delen van wat we noemen ‘ikzelf’: het ego en de persoonlijkheid. We onderscheiden hierin dus ‘ik’ en ‘zelf’.

Het deel dat diep met het instinct en de seksuele identiteit verbonden is, noemt men het ego. Het ego heeft als voornaamste functie zelfbehoud. Het gebruikt allerlei gedachten, beelden en oordelen om je te beschermen tegen mogelijk gevaarlijke input vanuit de omgeving. Het ego creëert de vraag die plotseling opkomt in een gesprek met een collega: “Zou hij wel menen wat hij de hele tijd zegt?”