Circulair leren | Life Projects

Circulair leren

Wat is nu precies circulair leren?

Circulair leren

Circulair leren is een onderwijsprincipe gebaseerd op hoe alles in de natuur groeit. Net zoals een embryo reeds alle essentie van een mens bezit, geven we je bij circulair leren de essentie vanaf het begin mee.  Door herhaling ontstaat dan verdieping. Dit in tegenstelling tot de moderne lineaire manier van leren waar je er in het begin niets van weet, en pas op het einde de essentie pakt.

Bij Life Projects en in elke vorm van alchemie staan de natuurwetten en dus ook natuurlijke groei centraal. Groeien is informatie verzamelen. De eerste maal dat je een bepaalde training volgt, maak je kennis met de basiservaring. Deze basiservaring zorgt er voor dat je vanaf de eerste dag de geleerde materie kan toepassen.

Door de training te herhalen maak je het mogelijk om in die basiservaring te verdiepen en deze uit te breiden. Het praktisch toepassen in je dagelijkse leven wordt zo ook alsmaar gemakkelijker. 
Door herhaling ontstaat groei en kan je de materie echt gaan beheersen.  Door dit telkens te herhalen en verdiepen, ontstaat iets wat je niet meer hoeft te onthouden….maar wat je gewoon bent.

De metafoor van de ajuin met zijn vele lagen komt hier goed van pas. Enkel door alle buitenste lagen te verwijderen, kom je tot de kern. Het consequent verwijderen, laag na laag, brengt je in connectie met je ware potentieel.

Omdat we bij Life Projects sterk geloven in circulair leren voorzien wij herhalingskortingen voor onze studenten.

Dit doen we aan de hand van een korting van 30%. 

 

Circulair leren - een getuigenis

" Door het volgen van trainingen binnen Alchemie van Coaching en Bodywork heb ik mijn innerlijk verlangen leren waarnemen om in volheid te leven en werkzaam te zijn. Er zijn processen op gang gekomen in alle vier de dimensies. Het herhalen van trainingen was iets waartegen mijn brein, gewend aan een lineaire logica, in opstand kwam. Juist de herhaling en het doorleven van de processen tussentijds, heeft mij gebracht dat ik steeds vanuit een diepere laag kan verstaan wat Alchemie omvat en hoe zich dat in mijn leven vormt. Nog dagelijks geniet ik van wat er is, wordt mijn brein rustiger en mijn leven intenser en voller."

 - Eliesabeth Domburg