Doordenkertje: Alchemie van Leven en het Grote Leven | Life Projects

U bent hier

Doordenkertje: Alchemie van Leven en het Grote Leven

afbeelding: 
Doordenkertje: Alchemie van Leven en het Grote Leven

Net zoals we onszelf en anderen een gradatie geven qua sportiviteit, emotionaliteit en IQ, doen we dat ook met spiritualiteit.
Binnen de gebruikelijke context van wat spiritualiteit is, klopt dat dan misschien wel, maar het zegt meer over ons beperkt vermogen om spiritualiteit in zijn volheid te ervaren.

Vermits spiritualiteit gaat om jouw verbinding met het AL of de bron waaruit alles voortkomt is er eigenlijk geen keuze of we al of niet spiritueel zijn. Geloof je in god, wetenschap, natuur en genieten,...
Het gaat telkens om menselijke interpretaties van één en dezelfde bron. Gedurende het hele menselijke incarnatie- en ontwikkelingsproces hebben mensen de bron van hun bestaan op verschillende manieren beleefd.
Soms op een heel on- of onderbewuste manier (de aarde en de natuur). Soms bewust vanuit het brein en het hart (religie) of voor enkelen vanuit de bron zelf.

Vermits dit momentopnames van de menselijke en aardse evolutie weergeeft, kunnen we stellen dat geen enkele van deze poorten belangrijker is dan de andere.

Het zijn allen POORTEN naar verschillende lagen van ons ware menselijke potentieel. Alchemie van Leven helpt om al deze spirituele poorten te verbinden in 1 ZIJNSSTAAT.
De vitaliteit van de oermens, de eenheid met de natuur en medemens, het kosmische bewustzijn, de intellectuele en wetenschappelijk denkende mens.
Daar waar deze paden in Alchemie samenkomen ontstaat het vermogen om in overvloed het GROTE Leven te leven en zo een nieuwe menswaardige wereld te scheppen.
Niet naar wat de mens op dat moment wil, maar naar zijn kosmisch zelfbeeld.

Dirk Oellibrandt

Welkom op Facebook om met ons te delen wat je hierbij voelt. We lezen heel graag jouw reactie!