Tareth | Life Projects

Tareth

Tareth

Tareth is een bronleraar en onderwijst de éénheid en harmonie van een nieuw tijdperk dat we samen helpen creëren.

De geschiedenis van Bronmeesters werd vaak vervormd door doctrines die werden opgezet om de meesters te de-humaniseren en af te scheiden van de gewone mensen. Tareth is een incarnatie van de Bron maar ook een gewoon mens die vreugde en pijn kent. Dit menselijk aspect en zijn humoristische benadering maken hem zo toegankelijk. De tijd is aangebroken dat het vrouwelijke en mannelijke van de aarde in evenwicht komen. Deze geïntegreerde éénheid van de god/godin in  onszelf en in de aarde word in dit Brononderricht gevierd.“We zijn een Ziele familie en alleen in evenwicht en harmonie kunnen we opstijgen naar het Licht. De Bron is nooit veraf. Ik vier de gelijkheid en éénheid van de god/godin in zowel zijn menselijke als goddelijke gedaante”.   

Tareth  heeft het vermogen om Bronenergie in materie te manifesteren. Hij verklaart dat het manifesteren van olie of het wonderlijke geluid dat hij via kristallen kan laten ontstaan geen doel op zichzelf zijn : het is de zichtbare wijze waarop de spirituele energie vanuit de Bron zich manifesteert.  Het zijn deze manifestaties, in combinatie met de liefdevolle eenvoud van Tareth’s woorden, die vele mensen tot het inzicht brengen van een andere werkelijkheid binnen en buiten zichzelf.  “You are never alone”.

Tareth heeft unieke klanken gemanifesteerd op sacrale plaatsen in Wéris (België), Avebury (Engeland) en de Grote Piramide (Egypte). Deze klanken dragen de codes van het Lichtlichaam die je verbinden met de hoogste dimensies. Ze bevatten Wijsheid en onderricht van de grote meesters van het Licht over de volgende era van evolutie, de boodschappen van de Aarde voor onze toekomst en het deel dat de mens hierin heeft. Deze klanken zijn de stem van de Schepping en een krachtig, liefdevol geschenk van de Bron. 

Tareth en zijn groep zijn de bewakers van één van de negen graalkristallen.

Tareth onderwijst dat jij de Weg bent en dat de sleutel tot transformatie ligt in de vrijheid om je echte Zelf te zijn. De tijd is aangebroken voor het wijken van oude doctrines en plaats te maken voor liefde en éénheid van de geest van creatie.

"Mijn levensdoel is de wonderen te tonen die jullie te wachten staan, om jullie te begeleiden op weg van Aarde engelen naar Oneindige wezens van het Licht lichaam. Ik ben hier om het Hart van Liefde te raken en om de innerlijke droom in de realiteit te doen ontwaken. Ik draag dit werk op aan jullie. Jullie zijn het Licht en jullie aanwezigheid zal de mensheid helpen veranderen, nu en in de toekomst. Samen kunnen we een gemeenschap van Licht creëren die de levende Aarde en Mensheid verenigt en toelaat om het Licht lichaam verder te ontwikkelen. De reis naar huis is dichterbij dan ooit, laat jullie hart een tempel van vrede en harmonie zijn voor de toekomst.”